Vanves Advocaten (mr. Yves Vandendriessche) is ingeschreven aan de balie West-Vlaanderen en onderworpen aan de reglementen van de Orde van Vlaamse Balies en van de gewezen Nationale Orde van Advocaten, zoals gebundeld in de Codex Deontologie voor Advocaten, alsook aan de reglementen van de balie West-Vlaanderen, gebundeld in de Codex Deontologie Balie West-Vlaanderen, beide hier te raadplegen.
 

Onverminderd de aansprakelijkheidsbeperkingen voorzien in artikel 6 van onze algemene voorwaarden, is onze beroepsaansprakelijkheid verzekerd in eerste rang bij Amlin Europe NV, Koning Albert II-laan 9, 1210 Brussel (leidend verzekeraar, polis LXX034899) tot een bedrag van 2.500.000,00 EUR per schadegeval, en in tweede rang bij AG Insurance NV, Koningsstraat 148, 1000 Brussel (leidend verzekeraar, polis 99.551.935) tot een bijkomend bedrag van 5000.000,00 EUR per advocaat en per verzekeringsjaar. De geldende franchises variƫren tussen de 300 en 2.500 EUR. Voor het overige kunt u de draagwijdte van de polissen en de waarborg (zowel territoriaal, temporeel als materieel) hier in detail lezen op onze website.
 

Voor grieven, vragen of suggesties in verband met onze dienstverlening kunt u steeds terecht op info@vanves.be. Aanvragen of klachten kunnen ook worden ingediend bij de Ombudsdienst Consumentengeschillen Advocatuur (http://oca.ligeca.be/nl/), gevestigd in de Staatsbladstraat 8 te 1000 Brussel, de gekwalificeerde entiteit bevoegd voor de buitengerechtelijke regeling van geschillen tussen consumenten en advocaten. Vanves Advocaten (mr. Yves Vandendriessche) is voorts onderworpen aan het bijzonder reglement op de gerechtelijke invordering van erelonenstaten, arbitrage, bemiddeling en het advies omtrent erelonen van de raad van de orde, zoals vervat onder hoofdstuk III van de Codex Deontologie Balie West-Vlaanderen.