IP, IT & E-commerce

Het regelen van je intellectuele eigendom (merken, patenten, auteursrecht...), opeisen van domeinnamen, softwarelicenties uitwerken, webshops in regel stellen, enz.
 

Marktpraktijken, (on)eerlijke concurrentie & consumentenrecht

Aanvechten van marktverwarring, lastercampagnes, je recht op handelsnaam afdwingen...

Distributierecht

De samenwerking regelen met handelspartners (handelsagenten, afnemers, leveranciers, producenten, distributeurs...).

Vennootschapsrecht

Redactie van statuten, notulen, bijstand tijdens (algemene) vergaderingen, bemiddelen in geschillen, enz.

Privacy

De GDPR toepassen in je onderneming. Compliance verzekeren door het opstellen van de nodige protocollen.

Algemeen en bijzonder verbintenissenrecht

Glashelder overeenkomsten sluiten over al deze materies heen.
 

Opleidingen

  • Master in de rechten, major economisch recht, Universiteit Gent (grote onderscheiding) (2010) 
  • Bijzondere opleiding curator, Confocus (2024)
  • Diverse opleidingen rond ondernemingsrecht, verbintenissenrecht, marktpraktijken, consumenten¬≠bescherming, intellectueel eigendomsrecht, vennootschapsrecht, insolventierecht, ‚Ķ